Рачуноводство

Станица Јефтовић – шеф рачуноводства

 Весна Цветановић – благајник
Горица Динић Младеновић – секретар
e -mail: os.stevandukic@gmail.com

Comments are closed.