Одељенске старешине

Одељенске старешине у школској 2016/17. години су:

Одељење Име и презиме разредног старешине
 I/1 Мира Травица Петровић
 I/2 Наташа Зечевић
 I/3 Добрила Марковић
 II/1 Душанка Џуверовић
 II/2 Бранка Вујиновић
 II/3 Весна Дмитрић
 III/1 Сунчица Стојковић
 III/2 Милан Филиповац
 III/3 Александра Перић
 III/4 Бојана Пејановић
 IV/1 Мирјана Муцић
 IV/2 Слађана Николић
 IV/3 Снежана Пауновић
 V/1 Катарина Ивановић
 V/2 Марија Давидовић
 V/3 Милисав Павловић
VI/1 Марија Јовановић
VI/2 Александра Костов Дојчиновић
VI/3 Александра Угарковић
VII/1 Татјана Домановић Стојев
VII/2 Светлана Димитријевић
VII/3 Весна Стешевић
VIII/1 Снежана Ивановић
VIII/2 Ивана Ћирић
VIII/3 Љубиша Младеновић

Comments are closed.