Упис ученика у први разред

 

Упис ученика у први разред 2017/2018. школске године је обавезан за децу која до 01.09.2017. године имају најмање шест година и шест месеци, а највише седам година и шет месеци. Законом се гарантују једнака права на упис и школовање сваком детету , без обзира на пол, националну припадност, верско и социо-економско порекло, способности, здравствено стање или било које лично својство.

            Деца која до 01. септембра 2017. године имају од шест година до шест година и шест месеци, а чији родитељи желе да она пођу раније у школу, могу да се пријаве за проверу спремности за полазак у школу од 01. маја 2017. године.

            У школу може да се упише и дете стрије од седам година и шест месеци, (дете рoђено пре 01. марта 2009. године) које због болести или других оправданих разлога није уписано у школу.

            Ако је дете старије од осам година и шест месеци (деца рођена пре 01. марта 2008. године), а није уписано у школу, може да се упише у одговарајући разред на основу провере знања и способности, а према узрасту.

            Основна школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе. Родитељ може да изабере основну школу у коју жели да упише дете, о чему подноси захтев одабраној школи. Школа може, на захтев родитеља,  да упише дете са подручја друге школе, али у складу са својим  могућностима.

 

УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД  2017/2018. ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

ВРШИЋЕ СЕ ОД 01.АПРИЛА ДО 31.08. 2017. ГОДИНЕ.

                

 У периоду од 01.априла 2017. године до 31.маја.2017. године упис ће вршити секретар школе:

 

-понедељком од 14:00 до 19:00 сати

-осталим радним данима од 09:00 до 14:00 сати

После 31. маја 2017. године упис ће се вршити  радним данима од 10:00 – 13:00 сати.

 

Приликом уписа подносе се следећа документа:

1.ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

2.ПОТВРДА ЛЕКАРА ЗА УПИС У ШКОЛУ

3.УВЕРЕЊЕ О ПОХАЂАЊУ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

               (донети када предшколске установе издају Уверење)

4.ПРИЈАВА БОРАВКА ( није неопходна)

                                                 

 

Comments are closed.